Công ty May Việt Thái đạt doanh thu 600 tỷ đồng

Thứ 3, 19.11.2019 | 15:53:18
160 lượt xem

Từ đầu năm đến nay, doanh thu của Công ty cổ phần May xuất khẩu Việt Thái - Vitexco đạt 600 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kì năm trước.

Đảm bảo việc làm ổn định cho 3000 lao động, với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Việt Thái triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm; Đầu tư  hơn 15 tỷ đồng mua bổ sung máy móc thiết bị chuyên dùng;  chú trọng bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và tay nghề cho công nhân. 

Cùng với việc triển khai áp dụng quy trình Lean, thực hành sản xuất - kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm, tăng năng suất lao động; triển khai quy chuẩn thao tác quốc tế. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiết kiệm vật tư, làm việc chuyên cần.

Duy Huy

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...