Phương án cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình

Thứ 2, 18.11.2019 | 17:37:57
347 lượt xem

Chiều 18-11, Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình dự và chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về phương án cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cơ bản thống nhất nội dung phương án đề xuất của đơn vị tư vấn. 

Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn;  bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính Phủ, các Bộ, ngành liên quan, cũng như quy định pháp luật của Nhà nước về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện phương án cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động sau cổ phần hóa.

Thời gian hoàn thành việc cổ phần hóa trong năm 2019.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...