Nâng cao sự hài lòng của khách hàng với văn hóa kinh doanh mới

Thứ 7, 16.11.2019 | 15:14:22
175 lượt xem

Nhằm tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được về thực thi văn hóa doanh nghiệp, khắc phục kịp thời hạn chế, đẩy mạnh các hoạt động thi đua lao động sản xuất, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức Hội thảo “ Nâng cao sự hài lòng khách hàng với văn hoá kinh doanh mới”, thực hiện phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu – Một hành trình”.

Chủ trương đổi mới công tác  kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói chung và Công ty Điện lực Thái Bình nói riêng với văn hóa kinh doanh mới là “Văn hoá dịch vụ xuất sắc” và triết lý kinh doanh lấy khách hàng là trung tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả công tác kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng. 

Tại hội thảo, nhiều vấn đề được thẳng thắn đề cập, thảo luận, phân tích, làm sâu sắc thêm tầm quan trọng cũng như những giải pháp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng với văn hóa kinh doanh mới. Đại biểu đã tham luận về các nội dung :Làm thế nào để cải thiện thái độ, hành vi ứng xử trong phục vụ; chất lượng quy trình dịch vụ khách hàng; chất lượng phối hợp giữa các phòng ban và một số sáng kiến đã thực hiện ở các đơn vị.

 Tố Uyên

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...