Thái Bình có hơn 430 doanh nghiệp, trang trại do Cựu chiến binh làm chủ

Thứ 4, 06.11.2019 | 16:36:46
214 lượt xem

Phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh Thái Bình đã và đang từng ngày vươn lên phát triển kinh tế, giúp đỡ đồng đội thoát nghèo.

Nhiều người là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam nhưng vẫn vượt qua khó khăn, trở thành những giám đốc doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động là cựu chiến binh và con em cựu chiến binh.Toàn tỉnh Thái Bình hiện có hơn 430 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân do cựu chiến binh làm chủ đang sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hơn 14.000 lao động với mức lương bình quân từ 4,5- 5 triệu đồng/người/tháng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của các địa phương.

Ninh Thanh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...