Doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế trong nắm bắt công nghệ 4.0

Thứ 4, 06.11.2019 | 15:44:12
220 lượt xem

Doanh nghiệp nhà nước ( DNNN) giữ vai trò quan trọng, dẫn dắt trong các ngành hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo của đất nước tuy nhiên theo đánh giá của nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương thì mức độ sẵn sàng với công nghệ 4.0 còn thấp. Đây là một trong những phát hiện được chỉ ra tại Hội thảo “Mức độ sẵn sàng của DNNN trong CN 4.0 thực trạng và kiến nghị chính sách” diễn ra sáng ngày 5/11 tại Hà Nội.

Đánh giá mức độ vận hành số hóa trong công nghệ 4.0 của DN có vốn nhà nước, đa số DN mới bắt đầu quá trình số hóa nhưng quan tâm và kỳ vọng cao về triển vọng trong 5 năm tới. DNNN đang thua kém doanh nghiệp ngoài nhà nước về hiệu suất sử dụng máy tính, internet trong 9 ngành, lĩnh vực.  Nếu như coi việc sử dụng Internet và máy tính là một thước đo của vận hành số hóa thì doanh nghiệp nhà nước đang vận hành số hóa kém hơn doanh nghiệp ngoài nhà nước ở đa phần các lĩnh vực, ngành… Trong khi đó tỷ trọng những doanh nghiệp NN trong lĩnh vực khoa học công nghệ còn ít. 

Các chuyên gia khuyến nghị một số giải pháp như cổ phần hóa mạnh mẽ hơn nữa các doanh nghiệp nhà nước; thu hút các cổ đông chiến lược có năng lực công nghệ, tài chính, thương hiệu và thị phần đặc biệt là các cổ đông nước ngoài có năng lực công nghệ 4.0...Hiện đại hóa, số hóa quản trị, giám sát của chủ sở hữu NN...

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...