Công ty TNHH HNP xây dựng “ nhà máy xanh”

Thứ 3, 05.11.2019 | 17:27:13
149 lượt xem

Hoạt động trong lĩnh vực may mặc, sử dụng nhiều lao động, công ty TNHH HNP, xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư đã nỗ lực thúc đẩy xây dựng “nhà máy xanh”, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.

Là doanh nghiệp mới thành lập, nên công ty TNHH HNP có nhiều kinh nghiệm để xây dựng nhà máy. Với quy mô trên 50 nghìn m2, công ty ưu tiên nhiều diện tích để trồng cây xanh. Hơn nữa, các nhà xưởng và công trình phụ trợ đều được thiết kế đảm bảo tiêu chí “xanh” có nghĩa là giảm thiểu tối đa tiêu hao năng lượng. 

Điều kiện ánh sáng, tiếng ồn, bụi đều được kiểm soát, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn 1A. Hiện nay, công ty TNHH HNP tạo việc làm cho gần 400 lao động, trong khi năng lực sản xuất của nhà máy ở giai đoạn 1 có thể đáp ứng được trên 1.000 lao động.

Thu Hà 

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...