Giải trình về tình hình quản lý sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp

Thứ 3, 05.11.2019 | 17:21:04
354 lượt xem

Chiều 5-11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức phiên họp giải trình về tình hình quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dự họp có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, đến nay, toàn tỉnh Thái Bình có 46 cụm công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích quy hoạch hơn 2.353ha, trong đó 24 cụm công nghiệp có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng được phê duyệt chủ trương đầu tư. Bên cạnh những kết quả đã đạt được về thu hút đầu tư, hiện đang có nhiều vấn đề nảy sinh liên quan đến việc quản lý sử dụng đất đai cũng như vấn đề bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp. Do đó, bên cạnh việc thực hiện chức năng giám sát, phiên họp giải trình lần đầu tiên được tổ chức này sẽ nâng cao vai trò hoạt động của HĐND tỉnh. Theo báo cáo của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình, đoàn đã giám sát, khảo sát thực tế ngẫu nhiên tại 15 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh và đã phát hiện ra một số vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã giải trình làm rõ một số vi phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra về sử dụng đất đai tại các cụm công nghiệp. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư giải trình về những vi phạm trong sử dụng đất tại cụm công nghiệp Nguyên Xá. Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình giải trình về tình trạng xây dựng công trình không phép tại các cụm công nghiệp, trách nhiệm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng khẳng định sẽ chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước, làm tốt công tác thanh tra kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý những sai phạm. 

Video: 110519_OTHANG.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị nên có giám sát đối với các doanh nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp. 

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình ghi nhận một số kết quả đã đạt được trong phát triển tại các cụm công nghiệp. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cấp các ngành phải chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp:

Video: 110519_ODIEN3.mp4

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu kiên quyết thu hồi giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp cố tình không khắc phục sai phạm, xử lý nghiêm những dự án đầu tư chui, đầu tư núp bóng, không phép. Nghiêm túc thực hiện những kết luận thanh tra, kiểm tra và giám sát. Các cấp, các ngành có liên quan chấn chỉnh và nâng cao chất lượng thẩm định, cấp phép đầu tư, chú ý giám sát, thanh kiểm tra sau đầu tư. Yêu cầu các nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp khẩn trương hoàn thiện vận hành thường xuyên đảm bảo xử lý chất thải trong cụm công nghiệp. Thực hiện nghiêm Kết luận 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về thu hút đầu tư. Chấn chỉnh công tác quản lý của cơ quan Nhà nước, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Kiên quyết không chấp nhận thu hút đầu tư của các doanh nghiệp thứ cấp mà không có đầu tư xử lý chất thải. Chú trọng phối hợp trong quản lý của các ngành chức năng và cấp ủy chính quyền các địa phương. Xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong quá trình thanh kiểm tra phát hiện ra sai phạm. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu sẽ tiếp tục giám sát công tác quản lý đất đai bảo vệ môi trường không chỉ trong cụm công nghiệp mà còn cả Khu kinh tế, khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất có trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, cử tri và nhân dân trong tỉnh tăng cường giám sát đối với hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn./.

Cao Biền

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...