Doanh nghiệp trong các khu kinh tế và các khu công nghiệp tình đẩy mạnh phát triển sản xuất

Thứ 3, 05.11.2019 | 15:44:08
142 lượt xem

Nhờ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất nên trong tháng 10.2019, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp ở khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh ước thực hiện được hơn 3.900 tỷ đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ năm 2018.

Dù cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ảnh hưởng khá lớn đến thị trường xuất khẩu song các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn năng động tìm kiếm mở rộng thị trường, ký kết được nhiều hợp đồng mới. Cùng với đó, tỉnh Thái Bình hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp về các thủ tục cũng như giải quyết khó khăn cụ thể của từng doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển.

 Bên cạnh sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước, tháng 10 cũng đánh dấu mức tăng trưởng khá của các doanh nghiệp FDI, khi giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp khối này trong tháng 10 ước đạt gần 1.150 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ. Hiện tại khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đang có 200 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tạo việc làm cho vài chục nghìn lao động.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...