Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty TNHH đầu tư công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp Thaco Thái Bình

Thứ 5, 01/08/2019 | 19:14:21
318 lượt xem

Sáng 1-8, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp Thaco – Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco – Thái Bình có quy mô trên 194ha với tổng vốn đầu tư trên 2.130 tỷ đồng. Dự án được thực hiện ở các xã An Thái, An Ninh và xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ. Đến ngày 24/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 924 về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án. 

Ban quản lý dự án Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp Thaco – Thái Bình. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp xây dựng các kế hoạch, lộ trình thực hiện dự án và phối hợp với các sở ngành của tỉnh và huyện Quỳnh Phụ giải quyết các công việc liên quan để dự án được triển khai thuận lợi, hiệu quả thời gian tới.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...