Cục Thuế Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp

Thứ 5, 17/08/2017 | 16:58:49
2,544 lượt xem

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký thuế, khai, nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Bình triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp trên Website của Cục Thuế Thái Bình.

Website của Cục Thuế Thái Bình.

Tại địa chỉ: http://thaibinh.gdt.gov.vn

Địa chỉ email: htdnkn.tbi@gdt.gov.vn

Cơ quan thuế, địa điểm, số điện thoại hỗ trợ:

Cơ quan thuế

Địa điểm hỗ trợ

Số điện thoại

Cục Thuế tỉnh

Bộ phận một cửa

02273 830662

Chi cục Thuế Thành phố

Bộ phận một cửa

02273 645917

Chi cục Thuế huyện Đông Hưng

Bộ phận một cửa

02273 553624

Chi cục Thuế huyện Quỳnh Phụ

Bộ phận một cửa

02273 863064

Chi cục Thuế huyện Thái Thụy

Bộ phận một cửa

02273 711708

Chi cục Thuế huyện Tiền Hải

Bộ phận một cửa

02273 655444

Chi cục Thuế huyện Kiến Xương

Bộ phận một cửa

02273 511536

Chi cục Thuế Huyện Vũ Thư

Bộ phận một cửa

02273 617648

Chi cục Thuế huyện Hưng Hà

Bộ phận một cửa

02273 861225

 

 

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...