Giá trị sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt trên 12.300 tỷ đồng

Thứ 3, 20.09.2016 | 14:55:20
1,113 lượt xem

9 tháng năm 2016 hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ( KCN) ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,6%.

Hình minh họa.

Đến tháng 9 năm 2016, Thái Bình có 157 dự án đầu tư trong KCN còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 21.200 tỷ đồng, tổng số vốn thực hiện gần 16.900 tỷ đồng (đạt 80% so với vốn đăng ký). Về sản xuất kinh doanh, đến tháng 9 năm 2016, toàn tỉnh có 137/157 dự án đã đi vào hoạt động. Giá trị sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt trên 12.300 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp FDI ước đạt gần 6.500 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trong các KCN đã thu hút được thêm nhiều lao động vào làm việc. Đến nay, số lao động làm việc trong các KCN trên 55.300 người với lương thu nhập bình quân ước đạt trên 4 triệu đồng/người/tháng.

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...