Trung tâm Khuyến công tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý kinh doanh

Thứ 2, 25.07.2016 | 15:20:14
1,352 lượt xem

Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp ( Sở Công thương Thái Bình) khai mạc lớp tập huấn: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý kinh doanh” cho đội ngũ cán bộ các doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, hộ kinh doanh cá thể, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Xương.

Các học viên được nghe Phó giáo sư - tiến sĩ Ngô Kim Thanh trình bày chiến lược kinh doanh và kỹ năng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ mới.

 Hiện nay khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình những định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp, có tầm nhìn, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp, đơn vị mang tính chất dài hạn. Tại Thái Bình cũng như huyện Kiến Xương, phần lớn những người làm công tác quản lý doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất đều xuất phát từ trực tiếp sản xuất, do vậy họ gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý, điều hành.

Với mục đích nhằm giúp đỡ cho đội ngũ cán bộ các doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, hộ kinh doanh cá thể, UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp ( Sở Công thương Thái Bình)  khai mạc lớp tập huấn: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý kinh doanh trong thời kỳ hội nhập.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Kim Thanh - Khoa quản trị kinh doanh ( trường Đại học Kinh tế Quốc dân) trình bày chiến lược kinh doanh và kỹ năng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ mới; Nguyên nhân thất bại của doanh nghiệp và hướng điều chỉnh.

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...