Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh ước đạt gần 20.000 tỷ đồng

Thứ 6, 17.06.2016 | 16:12:17
2,287 lượt xem

6 tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Thái Bình ước đạt gần 20.000 tỷ đồng (bằng 42,5% kế hoạch năm, tăng 16,4% so với cùng kỳ và gấp hơn 1,6 lần mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2015).

Sản xuất công nghiệp tại huyện Tiền Hải.

Trong đó, nhiều sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng cao như: Khí tự  nhiên, tôm đông lạnh, thức ăn gia súc, các sản phẩm khăn bông, vật liệu ốp lát, điện thương phẩm. Hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp cơ bản ổn định, tỉnh đã có 137/157 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất ước tăng gần 16% so với cùng kỳ (chiếm gần 40% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh). Nghề và làng nghề tiếp tục được duy trì và phát triển với 247 làng nghề. Sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ đạt trên 990 triệu KWh (bằng 48,6% kế hoạch, tăng trên 37% so với cùng kỳ).

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 30 dự án với tổng vốn đăng ký trên 1.700 tỷ đồng (bằng 107% về số lượng dự án và bằng gần 287% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2015). Có 17 dự án mới đi vào hoat động sản xuất kinh doanh với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 287 tỷ đồng.                                                                          

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...