Thái Bình có 225 dự án đầu tư vào các khu - cụm công nghiệp ven biển

Thứ 7, 09/04/2016 | 14:39:46
5,295 lượt xem

Hiện nay, tỉnh Thái Bình hiện có 225 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp ven biển với số vốn đăng ký trên 80.000 tỷ đồng (chiếm 26% về số dự án và 72,5% tổng đầu tư toàn tỉnh).

                              

Trung tâm phân phối khí thuộc Dự án “Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Thái Bình và mỏ Hàm Rồng lô 102 & 106’’ .

Một số dự án lớn như: Công nghệ hiện đại của các tập đoàn dầu khí, điện lực, than khoáng sản và tổng công ty hóa chất Việt Nam đang triển khai đầu tư như 2 dự án.  Trong đó, nhà máy nhiệt điện công suất 1.800MW với số vốn đầu tư 3,4 tỷ USD; nhà máy sản xuất Nitrat Amon công suất 200.000 tấn/năm với vốn đầu tư trên 260 triệu USD, dự án thu gom và phân phối khí mỏ Thái Bình và mỏ Hàm Rồng công suất trên 360 triệu m3/năm, vốn đầu tư trên 150 triệu USD; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tiền Hải gần 100 triệu USD.

Hầu hết các dự án đã và đang trong giai đoạn hoàn thành, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2017, sẽ tạo môi trường hấp dẫn đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu vực ven biển của tỉnh và đóng góp thêm cho ngân sách địa phương mỗi năm khoảng 4.000 - 5.000 tỷ đồng. Đây là định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, xây dựng khu vực ven biển trở thành vùng kinh tế trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh, khai thác những tiềm năng, thế mạnh về quỹ đất, nguồn nhiên liệu khí mỏ, điện, than và phát huy lợi thế của tuyến đường bộ ven biển.                                            

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...