Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp năm 2016

Thứ 6, 08/04/2016 | 18:22:48
3,287 lượt xem

Hình minh họa.

* Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn trong đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2016. Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...