Hội nghị về tình hình tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước

Thứ 6, 01/04/2016 | 16:16:44
3,895 lượt xem

Chiều 1-4, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị nghe báo cáo tình hình tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN); báo cáo tình hình hoạt động của Ban quản lý Bến xe, Bến sông Thái Bình để thực hiện cổ phần hóa. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh báo cáo kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 5 năm 2011-2015, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020 và Ban quản lý bến xe, bến sông báo cáo tình hình hoạt động, công tác chuẩn bị để thực hiện cổ phần hóa.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả tái cơ cấu DNNN trong thời gian qua và khẳng định việc thực hiện cổ phần hóa 5 công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ  trong giai đoạn 2011-2015 (gồm công ty TNHH Một thành viên (MTV) Quản lý đường bộ Thái Bình, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình, Công ty TNHH MTV Môi trường và công trình đô thị Thái Bình, công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Thái Bình và Xí nghiệp in Thái Bình) đã giúp cho các doanh nghiệp chủ động bố trí lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh, áp dụng các mô hình quản lý kinh doanh tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về công tác chuẩn bị thực hiện cổ phần hóa Ban quản lý Bến xe, Bến sông Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý cần tổ chức, quán triệt các văn bản quy định của Nhà nước và của tỉnh về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần để mỗi cán bộ, viên chức người lao động nhận thức được chủ trương của Đảng và nhà nước về cổ phần hóa. Đồng thời, Ban quản lý phải chủ động xây dựng dự thảo về việc cổ phần hóa, đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước, hài hòa lợi ích giữa các bên và hoàn thành việc xây dựng phương án thực hiện cổ phần hóa trước ngày 30/6/2016.

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...