Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

Thứ 4, 30/03/2016 | 18:08:24
4,328 lượt xem

Chiều 30-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2016. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị.

 Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2016 tỉnh Thái Bình.

Tại hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo trả lời kiến nghị của doanh nghiệp năm 2016. Theo đó có 56 kiến nghị của doanh nghiệp tập trung vào các vấn đề về lĩnh vực: Đất đai, môi trường, giao thông - vận tải, vốn vay, lãi suất ngân hàng, cơ chế chính sách, lĩnh vực điện lực, thuế, tài chính, thủ tục đầu tư, và 28 kiến nghị ở một số lĩnh vực khác có liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bên cạnh các ý kiến đã được trả lời và đề cập trong báo cáo, tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trực tiếp kiến nghị, đề xuất về nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục thuế, giải quyết các chính sách cho người lao động; vấn đề về thuê đất mở rộng mặt bằng sản xuất; vấn đề về xử lý nước, rác và khí thải trong các khu công nghiệp; vấn đề về quy hoạch hệ thống giao thông nội bộ khu công nghiệp.

Nhiều đại diện doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh tham gia hội nghị.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn kiến nghị về quy hoạch khu tẩy nhuộm tập trung; công tác giải phóng mặt bằng; cải cách hành chính; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; cơ chế, chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; cơ chế, chính sách đối với các dự án nước sạch nông thôn; vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Công ty Điện lực Thái Bình, lãnh đạo các huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng đã trực tiếp trả lời những kiến nghị và giải đáp, đồng thời làm rõ những vấn đề mà các doanh nghiệp đang quan tâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của tỉnh trong những năm qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh chủ trương, quan điểm của tỉnh về xã hội hóa các nguồn lực và đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những định hướng về phát triển công nghiệp thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin tới các doanh nghiệp về tình hình, tiến độ một số dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh, cũng như chủ trương, quan điểm của tỉnh trong công tác cải cách hành chính. Qua đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuân lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển bền vững; đồng thời, tỉnh cam kết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức sách nhiễu phiền hà, gây khó cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh. Đối với các kiến nghị, vướng mắc của các doanh nghiệp chưa trả lời tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ yêu cầu các Sở, ngành liên quan phối hợp cùng với doanh nghiệp đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp, nếu chưa thống nhất thì báo cáo UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược, bước đi cho phù hợp; phát huy và khai thác tốt thế mạnh của doanh nghiệp, lợi thế của địa phương để phát triển bền vững.  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành có liên quan chủ động rà soát, phân loại lại số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để có các giải pháp nâng cao chất lượng các doanh nghiệp.

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...