Toàn tỉnh phấn đấu có thêm 25 sản phẩm OCOP trở lên

Thứ 2, 15/05/2023 | 00:00:00
920 lượt xem

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm nay, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 25 sản phẩm trở lên được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên gần 140 sản phẩm

Toàn tỉnh phấn đấu có thêm 25 sản phẩm OCOP trở lên

Theo kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm mà UBND tỉnh vừa ban hành, năm nay ngành nông nghiệp tiếp tục khảo sát, đánh giá, tư vấn, hướng dẫn 30 chủ thể đăng ký tham gia chương trình, phấn đấu có trên 80% sản phẩm đăng ký tham gia được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Lựa chọn thêm từ 1-2 sản phẩm đạt 90 điểm trở lên đăng ký với Bộ NN& PTNT đánh giá, phân hạng sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. 

Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn hỗ trợ thực hiện chương trình tại các huyện, thành phố. Sở NN & PTNT triển khai các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn hoạt động của ngành với việc phát triển sản phẩm OCOP. Hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký, xếp hạng sản phẩm OCOP theo quy định

Thu Trang

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...