Lấy ý kiến dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 101 của Quốc hội

Thứ 5, 21/09/2023 | 16:00:00
2,562 lượt xem

Sáng 21/9, các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội khóa XV. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội khóa XV - Điểm cầu tỉnh Thái Bình

Thực hiện yêu cầu của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã tổ chức rà soát đối với các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật còn hiệu lực đến thời điểm rà soát, trọng tâm là pháp luật về đầu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa các dịch vụ công. Kết quả tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan thực hiện rà soát là 397 văn bản, gồm 60 luật, nghị quyết của Quốc hội, 139 nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 198 văn bản khác do các cơ quan TW ban hành. Qua rà soát, đã phát hiện những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật và văn bản dưới luật có liên quan.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc


Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị xử lý ngay những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, sơ hở được phát hiện qua rà soát và tổng hợp trong Báo cáo này đối với các luật đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội được xem xét thông qua hoặc cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 tới đây. Đối với văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập chưa có trong chương trình, kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và năm 2024 thì tùy từng mức độ và yêu cầu để bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 hoặc đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 và những năm tiếp theo nhằm thực hiện việc xử lý theo quy định của pháp luật./.Hữu Phước

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...