Các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số còn bất cập

Thứ 3, 27/02/2024 | 00:00:00
1,121 lượt xem

Những năm qua, bên cạnh nhiều kết quả đạt được, công tác dân số tại Thái Bình còn gặp khó khăn, hạn chế. Các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số như tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh,… còn bất cập.

Các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số còn bất cập

Tỷ số giới tính khi sinh lên tới 116 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là gần 22%. Thái Bình nằm trong nhóm những tỉnh có mức sinh cao giai đoạn 2020 - 2025. Công tác truyền thông, vận động thực hiện chính sách dân số và phát triển đã có đổi mới, song còn hạn chế về nội dung và phương thức. Tỷ lệ vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn và nạo phá thai khó kiểm soát. Tổ chức bộ máy làm công tác dân số thiếu ổn định, cán bộ thường xuyên biến động, đặc biệt là ở tuyến cơ sở, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Ngoài ra, cơ chế, chính sách dân số và các chế tài xử phạt vi phạm chính sách dân số cũng còn bất cập.

Hà My

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...