Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ 3, 19/12/2023 | 15:18:15
1,234 lượt xem

Sáng 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành trung ương. Dự tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tỉnh Thái Bình theo dõi trực tuyến Hội nghị ngoại giao lần thứ 32  

Từ sau Đại hội XIII của Đảng, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ và yêu cầu đối với công tác đối ngoại nặng nề hơn trước. Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công tác đối ngoại và ngoại giao đã khẳng định rõ bản sắc "ngoại giao cây tre Việt Nam", là một "điểm sáng" nổi bật trong thành tựu chung của đất nước. Đồng thời cũng khẳng định bản sắc rất độc đáo của nền ngoại giao Việt Nam dựa trên nền tảng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, thấm đượm tâm hồn, cốt cách, khí phách và truyền thống ngoại giao hòa hiếu của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tư tưởng của nhân loại. 

Vì vậy, hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với ngành ngoại giao, mà còn với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại ở các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Bên cạnh đánh giá và dự báo tình hình quốc tế, Hội nghị tập trung kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả hai năm triển khai vừa qua và hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời nghiêm túc quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, đề án quan trọng về đối ngoại mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; từ đó đề xuất các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm và các biện pháp cần tập trung triển khai đến hết nhiệm kỳ khóa XIII và những năm tiếp theo./.

Văn Ngọc   • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...