Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình và Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo Trung ương

Thứ 6, 22/07/2022 | 00:00:00
2,163 lượt xem

Chiều 22/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình và Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Phương Thảo - Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình và Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, giúp Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá về mảnh đất và con người Thái Bình trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử và các hội nghị báo cáo viên do Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện. Đồng thời kết nối với phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình. 

Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh Thái Bình, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh với bạn bè trong và ngoài nước. Nội dung phối hợp gồm thông tin, tuyên truyền thường xuyên, định kỳ và tuyên truyền theo các sự kiện chính trị. 

Đồng chí giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các phòng, ban chuyên môn của 2 cơ quan chủ động phối hợp chặt chẽ, rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng nội dung phối hợp một cách chặt chẽ, cụ thể, trao đổi cung cấp và đăng tải thông tin kịp thời, chính xác góp phần triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp./. 

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...