Phiên họp thứ 4 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh

Thứ 6, 19/05/2023 | 00:00:00
2,111 lượt xem

Cũng trong sáng 18/5, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo thảo luận về tình hình, kết quả hoạt động và tiến độ theo dõi, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo dự cuộc họp.

Phiên họp thứ 4 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh

Sau Phiên họp thứ 3, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác phòng, chống tham nhűng, tiêu cực và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt quán triệt các quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phố biển kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 325 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, xem xét cho miễn nhiệm, từ chức, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị xử lý kỳ luật. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng "tham nhũng vặt", tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhűng, tiêu cực tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó chú trọng triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan chức năng trong khối nội chính, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật làm tốt công tác phát hiện, xử lý sai phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban chỉ đạo cũng thảo luận về việc bổ sung chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo tỉnh./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...