HĐND huyện Vũ Thư tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ 7, 08/06/2024 | 21:00:00
369 lượt xem

HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Tại kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết và thông qua dự thảo Nghị quyết phê chuẩn các tờ trình của UBND huyện gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.09 kéo dài từ đường ĐT.454 đến đê Trà Lý, huyện Vũ Thư; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.12 và tuyến nhánh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Dự án cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ sân, vườn khuôn viên trụ sở HĐND - UBND huyện Vũ Thư giai đoạn 1; Dự án Tu bổ, tôn tạo khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Tân Hòa; điều chỉnh trong đồ án Quy hoạch chung Thị trấn. Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Vân 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...