Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy - Kỳ họp thứ 87

Thứ 4, 05/06/2024 | 20:00:00
246 lượt xem

Chiều 5/6, đồng chí Ngô Đông Hải, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về một số báo cáo, kế hoạch và Tờ trình quan trọng. Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị.

Ban thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, tham gia ý kiến vào Chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao và bê tông thương phẩm tại xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Chủ trương tiếp nhận Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gia công hàng may xuất khẩu tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ. Chủ trương tiếp nhận Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may gia công mũi giày vải xuất khẩu tại xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ. Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chấp thuận chủ trương tiếp nhận 3 dự án như Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. 

Về kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy phải xác định lại tiêu đề cho phù hợp, xác định rõ mục tiêu là vừa thực hiện Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong kế hoạch phải cụ thể, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Ban thường vụ Tỉnh ủy, có phụ lục, mốc thời gian triển khai và hoàn thành.

Video: 060524BT_OHAI1.mp4

 Đồng chí Ngô Đông Hải, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất giao lại cho Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục bố sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Kế hoạch. Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thảo luận và cho ý kiến vào Quy định về tổ chức hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số nội dung về công tác cán bộ.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...