Xây dựng dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển

Thứ 4, 03/04/2024 | 19:57:45
1,257 lượt xem

Chiều 03/4, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển để thảo luận và xây dựng dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển để thảo luận và xây dựng dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển

Dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển được xây dựng trên cơ sở kế thừa dự thảo Nghị định Quy định lấn biển đã trình Chính phủ trước đây. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của Nghị định. Sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định về hoạt động lấn biển. 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Tại cuộc họp, các bộ, ngành liên quan và một số địa phương đã tập trung cho ý kiến về một số quy định quan trọng trong dự thảo Nghị định như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, yêu cầu đối với hoạt động lấn biển, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với khu vực biển được xác định để thực hiện lấn biển, phương án lấn biển, khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển, vấn đề về giao đất cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án lấn biển cũng như công tác nghiệm thu hoàn thành lấn biển.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Việc xây dựng Nghị định lấn biển là nhiệm vụ cấp thiết đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết 134 Quốc hội khóa XIV. Nghị định lấn biển sẽ là khung khổ pháp lý cho khuyến khích thực hiện khai hoang, phục hóa, lấn biển theo quy định của Luật Đất đai 2013 và thực hiện mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 39 Quốc hội XV về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Nghị quyết 18/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là Nghị định rất quan trọng việc sớm ban hành Nghị định sẽ giúp hình thành quỹ đất tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và các địa phương ven biển và phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. 

Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và đại biểu các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố ven biển để hoàn thiện và sớm ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...