Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính

Thứ 4, 15/11/2023 | 09:00:00
1,681 lượt xem

Chiều 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 6 trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình

10 tháng năm nay, cải cách hành chính (CCHC) được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp theo phương châm: tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC). Các bộ, ngành cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh tại 30 văn bản quy phạm pháp luật; đơn giản hóa 437 thủ tục trên tổng số hơn 1.000 thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử ở các bộ ngành đạt gần 27%, tăng trên 16%; các địa phương đạt gần 41%, tăng trên 27% so với cùng kì năm 2022. Việc chuyển hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử cấp bộ, ngành đạt trên 82%, các địa phương đạt trên 70%.

 Chính phủ tập trung xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Trong đó, 10 tháng năm nay số lượng văn bản điện tử gửi nhận lên trục liên thông văn bản quốc gia đạt khoảng 6,2 triệu văn bản. Bộ Công an đã cấp trên 83 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp, thu nhận trên 64 triệu hồ sơ định danh điện tử, tập trung làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và dân cư. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những kết quả các bộ, ngành, địa phương đạt được trong CCHC. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng TTHC vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng. Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình; chủ động phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Nhất là rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể trong CCHC. Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục tập trung CCHC toàn diện trên cả 6 nội dung gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc thực hiện CCHC tại cơ sở. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến gắn với thực hiện hiệu quả Đề án 06. Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...