Năm 2024, huyện Tiền Hải phấn đấu có thêm 6 xã về đích nông thôn mới nâng cao

Thứ 2, 10/06/2024 | 09:27:16
139 lượt xem

Năm 2024, huyện Tiền Hải phấn đấu có thêm 6 xã gồm Nam Hải, Phương Công, Nam Thịnh, Nam Hưng, Đông Xuyên và Đông Trà về đích nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, huyện Tiền Hải đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã, gồm: Đông Lâm, Vũ Lăng, Tây Lương, Tây Ninh đã được tỉnh đánh giá xong các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đang hoàn thiện hồ sơ, chờ quyết định công nhận của UBND tỉnh. Đối với 6 xã gồm Nam Hải, Phương Công, Nam Thịnh, Nam Hưng, Đông Xuyên và Đông Trà đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm nay.

Thực tế qua rà soát, đánh giá đến nay đã cơ bản đạt từ 11 đến 12 tiêu chí, đang tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí còn lại, nhất là các tiêu chí cần nhiều kinh phí. Để bảo đảm theo đúng kế hoạch, UBND huyện Tiền Hải chỉ đạo các xã tập trung lãnh đạo thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Chủ động rà soát, đánh giá cụ thể từng tiêu chí, chỉ tiêu. Với tiêu chí đã đạt các đơn vị liên quan hướng dẫn các xã sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định và tổ chức thẩm tra ngay.


 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...