Họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ phát triển đất tỉnh Thái Bình

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00:00
447 lượt xem

Sáng 17/4, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ phát triển đất tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024.

UBND tỉnh họp nghe báo cáo kết quả quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ phát triển đất tỉnh


Quý 1, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giải ngân được hơn 6 tỷ đồng cho 2 dự án vay vốn. Ngoài ra, Quỹ đã đôn đốc thu hồi nợ vay được gần 11 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay của Quỹ đến hết tháng 3 năm nay là hơn 27 tỷ đồng trên tổng số quyết định cho vay hơn 43,8 tỷ đồng, đạt gần 62%. Đối với Quỹ Phát triển đất tỉnh, trong quý 1, cơ quan điều hành Quỹ và đơn vị nhận ủy thác đã tích cực đôn đốc thu hồi vốn ứng của 2 dự án; cân đối, tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quyết định ứng vốn cho UBND huyện Tiền Hải để thực hiện dự án. Nguồn vốn còn tồn đến hết tháng 3 năm nay là trên 37,6 tỷ đồng. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ phát triển đất tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đề nghị hai quỹ bám sát nhiệm vụ của tỉnh, chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong quý 2 cũng như những chỉ đạo của UBND tỉnh. Trên cơ sở kết quả báo cáo của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh, thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2023. Đồng thời thống nhất xếp loại A năm 2023 đối Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cụ thể cần phải thực hiện trong quý 2 đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...