Phấn đấu hoàn thành 31.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030

Thứ 2, 07/08/2023 | 00:00:00
1,235 lượt xem

Trên cơ sở dự báo dân số, diện tích nhà ở bình quân đầu người, thì tổng diện tích nhà ở toàn tỉnh Thái Bình đến năm 2030 sẽ phấn đấu đạt hơn 73,4 triệu m2 sàn. Đáng chú ý, diện tích nhà ở khu vực nông thôn sẽ nhiều hơn khu vực đô thị, với tổng diện tích hơn 40, 6 triệu m2.

Theo tính toán diện tích nhà ở tăng thêm qua các giai đoạn và việc triển khai các dự án phát triển nhà ở, thực trạng phát triển nhà ở của người dân tự xây, thực trạng hộ gia đình chính sách cần hỗ trợ về nhà ở, tỉnh Thái Bình đưa ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành hơn 38.000 căn nhà ở thương mại; hơn 31.000 căn nhà ở xã hội; gần 20.000 căn nhà ở cho công nhân và hơn 11.000 căn nhà ở cho người thu nhập thấp. 

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, diện tích quỹ đất cần để triển khai xây dựng nhà ở thương mại đến năm 2030 là 910 ha, nhà ở xã hội là 134 ha, nhà ở cho công nhân là 92 ha và nhà ở cho người thu nhập thấp là 42 ha. Nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 là gần 100.000 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 là gần 125.000 tỷ đồng. 

Hiện thực hóa Chương trình phát triển nhà ở, tỉnh Thái Bình đã đưa ra các nhóm giải pháp như hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách và cải cách hành chính, giải pháp về nguồn vốn và thuế, giải pháp về quy hoạch kiến trúc, xây dựng, giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản nhà ở./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng nay 26/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Vũ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...