Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Thứ 3, 02/07/2024 | 08:49:24
411 lượt xem

Là nơi hội tụ và lan tỏa các sắc thái văn hóa, văn minh của vùng châu thổ đồng bằng Bắc bộ. Thái Bình có nhiều di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc đã và đang được bảo vệ và phát huy trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có 799 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, trong đó lễ hội truyền thống nhiều nhất, chiếm 75% còn lại là nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; 14 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là những di sản làm nên nét văn hóa đặc sắc của Thái Bình cần được bảo vệ.

Do đó thời gian qua, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của các nghệ nhân và chủ thể của di sản.

Hồng Hạnh

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...