Thi đua xây dựng “ Chùa cảnh 4 gương mẫu”, “ Xứ họ đạo 4 gương mẫu”

Thứ 6, 07/06/2024 | 09:15:17
463 lượt xem

5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua xây dựng ‘Chùa cảnh 4 gương mẫu”, “Xứ họ đạo 4 gương mẫu” do Mặt trận tổ quốc các cấp phát động, đã góp phần gắn kết chặt chẽ giữa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, gắn đạo với đời, động viên giáo dân, tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới.

Tại các giáo xứ, giáo họ, khu dân cư việc xây cất, sửa chữa nhà chùa, nhà thờ, đình, đền phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các sinh hoạt tôn giáo góp phần làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao, truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp được khơi dậy.

Bên cạnh đó,các hoạt động nhân đạo, từ thiện được tăng cường; tổ chức của các tôn giáo được củng cố, các vị chức sắc, nhà tu hành ngày càng quan tâm đến công tác an sinh xã hội; 5 năm qua, đã có 2.700 lượt chùa được công nhận “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, 1.350 lượt xứ, họ đạo được công nhận “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”; có 243 chùa, 145 xứ, họ đạo đạt danh hiệu gương mẫu 5 năm liền.

 Linh Hạnh

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...