Huyện Đông Hưng phấn đấu 94% hộ gia đình văn hóa

Thứ 5, 06/06/2024 | 15:00:00
450 lượt xem

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Đông Hưng được các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông qua phong trào, nhân dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Mỗi hộ gia đình đều có ý thức thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và khi gặp khó khăn hoạn nạn. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định tình hình an ninh chính trị. Năm 2024, huyện Đông Hưng phấn đấu có 94% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, giữ vững tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu: thôn tổ dân phố văn hóa .

Linh Hạnh 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...