Hưng Hà khai thác thế mạnh về du lịch văn hóa, tâm linh

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:16:57
648 lượt xem

Đến nay, huyện Hưng Hà còn giữ gìn được hơn 600 di tích các loại, trong đó có khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần là di tích cấp quốc gia đặc biệt, 18 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 89 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là lễ hội đền Trần và lễ hội Tiên La. Tất cả tạo nên tiềm năng to lớn về du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh của huyện.

Huyện Hưng Hà đang tập trung đầu tư hạ tầng du lịch, hình thành các tuyến du lịch gắn với các di tích trọng điểm. Kết hợp xây dựng những sản phẩm du lịch mới như du lịch trải nghiệm, nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đồng thời, tăng cường quảng bá, liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Gắn du lịch Hưng Hà với du lịch của tỉnh, của vùng miền và cả nước. 

Huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách. Kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các di tích, phấn đấu sớm đưa Hưng Hà trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh.

Hà My 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...