Họp phiên thứ nhất Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Chèo Đồng Bằng sông Hồng”

Thứ 5, 25/05/2023 | 00:00:00
445 lượt xem

Sáng 25-5, Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng” họp phiên thứ nhất để đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo; Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đồng chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Thái Bình và các thành viên trong Ban chỉ đạo.

Họp phiên thứ nhất Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Chèo Đồng Bằng sông Hồng”

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cho phép tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan lập hồ sơ đề nghị UNESCO đưa Nghệ thuật hát Chèo đồng bằng sông Hồng vào Danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đến nay, Thái Bình đã triển khai 1 số nội dung công việc quan trọng. Tổ chức phối hợp với các tỉnh, thành trong khu vực tiến hành khảo sát, nghiên cứu điền dã, sưu tầm, thu thập tư liệu, lấy ý kiến đồng thuận của cộng đồng, quay phim, chụp ảnh, khảo sát, phỏng vấn nơi có thực hành nghệ thuật chèo tại các địa phương để đơn vị tư vấn xây dựng, hoàn thiện hồ sơ. 

Trên cơ sở đó, các đại biểu tại cuộc họp đánh giá các nội dung công việc đã thực hiện, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tiếp tục hoàn thiện các báo cáo theo yêu cầu của UNESCO, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế để xin ý kiến, hoàn thiện hồ sơ.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương -Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cho rằng: Để hoàn thiện hồ sơ, tỉnh Thái Bình cần có văn bản gửi các tỉnh, thành có di sản nghệ thuật chèo để xác nhận việc tham gia vào xây dựng hồ sơ. Đồng thời nghiên cứu để củng cố, bổ sung thêm thành phần trong Ban chỉ đạo và có văn bản gửi về Bộ VHTT&DL cho ý kiến. Đồng chí  Bộ VHTT&DL cũng đề nghị các cục, vụ thuộc Bộ và các tỉnh thành phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Bình, Ban chỉ đạo để thực hiện các công việc tiếp theo, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh: Với tư cách là đơn vị chủ trì lập hồ sơ Quốc gia “Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng”, tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các công việc được giao theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ VHTT&DL cũng như của tổ chức UNESCO. Đồng chí trân trọng cảm ơn Bộ VHTT&DL, các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Hồng và đơn vị tư vấn đã phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh và Ban chỉ đạo hoàn thành được nhiều nội dung quan trọng. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các tỉnh, thành trong khu vực tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thái Bình và Ban chỉ đạo để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ theo đúng kế hoạch đề ra.

Video: 52523_OTHAN1.mp4

 Về thời gian, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO trong năm 2024. Đồng chí giao cho Sở VHTT&DL Thái Bình phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu các cơ sở pháp lý, làm rõ 1 số nội dung, ý kiến chuyên môn liên quan đến mở rộng phạm vi, đối tượng, sự tác động, tầm ảnh hưởng, vấn đề về thời gian thực hiện, các thủ tục pháp lý, kinh phí, việc điều chỉnh tên gọi,…Trong trường hợp có sự thay đổi thì tham mưu cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo để báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Đồng chí mong muốn Bộ VHTT&DL tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh cũng như Ban chỉ đạo để nhanh chóng hoàn thiện xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO trong thời gian tới.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...