UBND tỉnh nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Thứ 2, 17/06/2024 | 20:20:00
186 lượt xem

Chiều 17/6, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trên các lĩnh vưc 5 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

5 tháng đầu năm 2024, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo theo kế hoạch đề ra: Đã hoàn thành hồ sơ “Nghệ thuật Chèo”  trình UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Đến nay, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện được 5/8 nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. 

Đồng chí Phó chủ tịch UBND đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần tập trung đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ; những tháng cuối năm ngành cần đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực du lịch; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phát triển ngành du lịch. 

Cần nâng cao hiệu quả quản lý đối với cơ sở di tích văn hóa, nhất là đối với các di tích lịch sử cấp quốc gia. Thực hiện phân cấp quản lý các thiết chế văn hóa bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ. Khảo sát, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối với nhà văn hóa các xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố. Đối với thể thao thành tích cao cần xây dựng cơ chế chính sách thu hút tài năng, ưu tiên đầu tư môn thể thao thế mạnh của tỉnh.

                                                                             Hồng Hạnh 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...