Tuyên truyền phổ biến Luật Thanh tra năm 2022

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:01:58
298 lượt xem

Sáng ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu điểm cầu tỉnh Thái Bình theo dõi trực tuyến hội nghị

Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu một số nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Thanh tra 2022, Nghị định số 43 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thanh tra, Nghị định số 03 của Chính phủ về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Theo đó, Luật Thanh tra gồm 8 chương và 118 điều với nhiều điểm mới quy định về: Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Việc xây dựng, ban hành kết luận thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra, xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Ngoài ra, Luật Thanh tra năm 2022 không còn quy định về Thanh tra nhân dân, nội dung này được chuyển sang quy định tại Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đại biểu các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc về pháp luật. Từ đó thống nhất các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra trong thời gian tới./.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Đoàn Đại biểu Quốc khảo sát việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đoàn Đại biểu Quốc khảo sát việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chiều 11/4, đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn làm việc với Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện chính sách...

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...