Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ 4, 10/04/2024 | 00:00:00
1,015 lượt xem

Chiều 10/4, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các dịa biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu bật mục đích, yêu cầu; nhấn mạnh, đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết, cấp bách. Vì vậy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình kỳ họp. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng và đồng chí Lại Văn Hoàn trình bày các báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành liên quan trình bày 01 báo cáo, 14 tờ trình trình tại kỳ họp; các Ban HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp.

Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo tờ trình trình tại kỳ họp; khẳng định, trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể gồm 4  nhóm vấn đề sau:  

Nhóm vấn đề thứ nhất: Xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024; bổ sung và sửa đổi Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đây là nội dung các ngành, địa phương trong tỉnh rất quan tâm trong thời gian vừa qua, rất cần thiết, nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phục vụ mục tiêu cấp bách phát triển kinh tế - xã hội địa phương và làm căn cứ thực hiện chính sách tài chính đất đai theo quy định hiện hành, tạo thuận lợi thực hiện chính sách tài chính đất đai hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Nhóm vấn đề thứ 2: Xem xét, thông qua giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước đang thực hiện 2 loại giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và đối với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế. Việc ban hành Nghị quyết cụ thể hoá quy định của Trung ương, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành, góp phần duy trì kết quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Nhóm vấn đề thứ 3: Xem xét, quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương từ năm 2023 sang năm 2024; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Bình; phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án đầu tư công; không tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). 

Nhóm vấn đề thứ 4: Xem xét, quyết định bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. 

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đinh Vĩnh Thụy, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được cấp có thẩm quyền điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí Thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp  tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2025.

Bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bãi nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối bà Vũ Thị Lan Anh, công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông, do đã bị Sở Thông tin và Truyền thông kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu bế mạc kỳ họp. Trong đó, nhấn mạnh, gợi mở một số nhóm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết đã được ban hành, góp phần thúc đẩy  kinh tế xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững. 

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Video: 41024BT_OTHANH2.mp4

 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại Kỳ họp. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...