Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Thứ 3, 09/04/2024 | 20:55:32
876 lượt xem

Chiều 09/4, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình nghe và cho ý kiến kết quả thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình nghe và cho ý kiến kết quả thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến Báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến vè các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp HĐND tỉnh. 

Trong đó, nhiều tờ trình quan trọng như: Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023; đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương; Tờ trình về việc không tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.464 đoạn từ nút giao đường ven biển đến đường ĐT.465; đoạn tuyến nhánh từ nút giao với ĐH.34 đến Trường THPT Đông Tiền Hải, huyện Tiền Hải; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nạo vét và kè chống sạt lở bờ kênh Hoàng Á Huy, huyện Đông Hưng; Tờ trình đề nghị thông qua sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của HĐND tỉnh thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; thông qua bổ sung một số nội dung bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của HĐND tỉnh; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần này đều là những vấn đề cấp thiết, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp HĐND tỉnh; giao các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, hoàn thiện các văn bản để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, để Kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...