HĐND tỉnh giám sát thực hiện thiết chế văn hóa cơ sở

Thứ 4, 09/08/2023 | 18:00:00
946 lượt xem

Chiều 9-8, Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh thông qua "Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, tại huyện Vũ Thư. Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi giám sát.

HĐND tỉnh giám sát thực hiện thiết chế văn hóa cơ sở

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Vũ Thư đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm huyện đều quy hoạch và sửa đổi bổ sung quy hoạch sử dụng đất. Trong đó ưu tiên quỹ đất cho quy hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở. Các thiết chế văn hóa, thể thao của các thôn đều quy hoạch trên 1000 m2 trở lên. Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền từ huyện, xã đến cơ sở thôn đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để hoàn thành đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Xây mới nhà văn hóa, sân thể thao cấp cơ sở với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, có trọng tâm và chất lượng. 

Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Vũ Thư thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện Vũ Thư cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các thiết chế văn hóa cơ sở, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả để các thiết chế văn hóa không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân mà còn phát huy tốt vai trò là nơi phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học, kỹ thuật, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn cơ sở thôn./.


  Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...