Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13 tại Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

Thứ 6, 16/06/2023 | 09:13:54
1,343 lượt xem

Sáng 15/6, Ban văn hóa – xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh thông qua "Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” tại sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND dự buổi giám sát.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn về quy hoạch đất để xây dựng thiết chế văn hóa thể thao; tăng cường huy động nguồn lực tài chính đầu tư, nâng cấp những thiết chế đã xuống cấp, quy mô, thiết kế và trang thiết bị thể thao không đảm bảo theo quy định ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc được giao; phát huy hết công năng của các thiết chế văn hóa để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. 

Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến của các đại biểu , bảo đảm sát thực tế, có đề xuất, kiến nghị cụ thể. 

Vũ Hương

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...