Nâng cao chất lượng chị bộ kiểu mẫu

Chủ nhật, 23/06/2024 | 11:00:00
452 lượt xem

Thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, Huyện ủy Đông Hưng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, quán triệt Đề án tới tận cơ sở đảng và đảng viên, tập huấn, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đến hết năm 2023, huyện Đông Hưng có 58 chi bộ được công nhận chi bộ kiểu mẫu, năm 2024 có 79 chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Các chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu, đều lựa chọn nội dung, mô hình phù hợp với tính chất, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của đảng viên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy thế mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 Qua kiểm tra, giám sát của huyện ủy Đông Hưng cho thấy: Cấp ủy, bí thư chi bộ đã xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ, bàn bạc, thống nhất nội dung, vấn đề mà đảng viên quan tâm và cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. Do vậy, chất lượng ban hành Nghị quyết, Kết luận cũng như hoạt động của các chi bộ cao hơn trước. 

Linh Hạnh 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...