Ngành tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ 6, 29/12/2023 | 00:00:00
1,037 lượt xem

Chiều 29/12, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giúp cấp ủy các cấp làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được; cơ bản thống nhất 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp năm tới. Đồng thời, gợi mở, nhấn mạnh 1 số vấn đề cần triển khai thực hiện tốt. Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng; Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng, gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. 

Video: 122923_OHAI2.mp4


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 87 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; sử dụng hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử; Làm tốt công tác phân công công tác, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; phát triển đảng viên mới; tích cực đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, gắn với cải cách hành chính, xây dựng ngành Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy khen thưởng 9 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Đoàn Đại biểu Quốc khảo sát việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Đoàn Đại biểu Quốc khảo sát việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chiều 11/4, đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn làm việc với Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...