Hưng Hà khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh khối THPT, khóa II năm 2023

Thứ 2, 27/11/2023 | 00:00:00
751 lượt xem

Vừa qua, trung tâm chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với các trường THPT Bắc Duyên Hà và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh khối THPT, khóa II năm 2023.

Hưng Hà khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh khối THPT, khóa II năm 2023

Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2023 tại địa điểm Trung tâm chính trị huyện có 310 học sinh ưu tú, trong đó, trường THPT Bắc Duyên Hà có 270 học sinh, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện có 40 học sinh. Trong thời gian 1,5 ngày các em được học tập các chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam...

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, những tư tưởng tích cực, hoài bão lớn, khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, trên cơ sở đó các em được giác ngộ lý tưởng cách mạng, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đó, các em còn nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó, các em sẽ vận dụng kiến thức quan điểm đường lối của Đảng vào thực tiễn học tập, công tác và cuộc sống, chủ động, tự giác và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức phục vụ cộng đồng, củng cố lòng yêu nước, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia... 

Cùng ngày, Trung tâm chính trị huyện đã phối hợp với các trường THPT Hưng Nhân, THPT Nam Duyên Hà, THPT Đông Hưng Hà khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2023 cho học sinh khối THPT...

CTV


  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại KCN Liên Hà Thái
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại KCN Liên Hà Thái

Sáng ngày 20/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...