Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2023

Thứ 5, 27/07/2023 | 00:00:00
1,656 lượt xem

Sáng 26/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2023 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2023

Các báo cáo viên được truyền đạt những nội dung chính một số Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy Thái Bình như: Kết luận số 48 của bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Kết luận số 50 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy Thái Bình về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp giai đoạn 2023-2025,…

Hội nghị cũng giới thiệu tới các báo cáo viên tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời được định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Văn Ngọc

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...