Tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII

Thứ 6, 04/09/2020 | 00:00:00
8,357 lượt xem

Chiều mùng 04/9, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Thái Bình

Tham gia đóng góp ý kiến, nhìn chung các đại biểu đánh giá, Dự thảo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, theo một quy trình chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng, đồng bộ, thống nhất với Quy chế bầu cử, chương trình làm việc và các quy định khác của Đại hội XIII. 

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì  hội nghị

Về cơ bản, các đại biểu thống nhất tên gọi giữ nguyên như tên gọi của quy chế làm việc các Kỳ Đại hội trước là: Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Về bố cục giữ nguyên bố cục như quy chế làm việc của Đại hội XII, gồm 6 chương, 15 điều. Về nội dung đề nghị Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội XIII kế thừa cơ bản các nội dung của Quy chế làm việc của Đại hội XII.

 Ngoài ra, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung một số nội dung vào 1 số điều, khoản; bổ sung, sửa đổi 1 số nội dung và chỉnh sửa câu chữ cho rõ nghĩa, chặt chẽ hơn; quy định rõ hơn về trách nhiệm nêu gương của đại biểu, bảo đảm trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII cho đến khi Ban chấp hành Trung ương khóa XIII bầu được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thư, bảo đảm không bỏ trống quyền lực tới thời điểm chuyển giao. 

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo để trình Bộ Chính trị.

Duy Huy

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...