Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021: Xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững

Thứ 2, 24/08/2020 | 00:00:00
8,944 lượt xem

Chiều ngày 24/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp chuyên đề tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện nội dung về công tác cán bộ theo thẩm quyền và một số nội dung khác.

Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự họp. 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp chuyên đề chiều ngày 24/8Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu bật nội dung, chương trình, mục đích, yêu cầu của Kỳ họp. 

Video: 82420_OTHANH1.mp4

 Tham gia đóng góp ý kiến, các đại biểu HĐND tỉnh đều thống nhất đánh giá: Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, trình  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Bố cục chặt chẽ, khoa học theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương; nội dung báo cáo sâu sắc, đánh giá toàn diện thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra, là 1 trong 3 địa phương được Chính phủ công nhận tỉnh nông thôn mới. Kinh tế phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được nâng lên. 

Các đại biểu cũng tập trung phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Dự thảo Báo cáo chính trị đề ra. Đi sâu tham gia đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, phát triển nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn, tiếp thu, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị của các đại biểu HĐND tỉnh

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn, tiếp thu, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị của các đại biểu HĐND tỉnh để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.  

Video: 82420_OHAI1.mp4

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành các bước, quy trình đồng ý miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Dụng, do được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 17/8/2020; Đồng ý miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tạ Ngọc Giáo, do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Xác nhận kết quả bầu bổ sung bà Thái Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Tài chính, và ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trúng cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bỏ phiếu thực hiện bầu bổ sung nhân sự tại kỳ họp

HĐND tỉnh  thảo luận, thống nhất, quyết nghị ban hành các Nghị quyết: Phê duyệt về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Thái Bình. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách đê tả Trà Lý đoạn từ K2+900 đến K6+600 và kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên đoạn từ k2+165 đến K2+650, huyện Hưng Hà. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Nhân dịp này, phát biểu trước khi nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, nhân dân toàn tỉnh, nhất là các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời biểu thị quyết tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần chung tay, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trân trọng ghi nhận những cống hiến, đóng góp của đồng chí Đặng Trọng Thăng trong toàn bộ quá trình công tác, đặc biệt trên cương vị Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh từ năm 2018 đến năm 2020. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đề nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX lựa chọn, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính trị làm cơ sở để cán bộ, nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. 

Duy Huy

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...