Kỳ họp HĐND tỉnh giải quyết công việc phát sinh đột xuất hoàn thành tốt đẹp các nội dung đề ra

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:06:00
297 lượt xem

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các Nghị quyết được HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này có tầm ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và đời sống nhân dân trong tỉnh; Là cơ sở pháp lý, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phục vụ mục tiêu cấp bách phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Video: 051524_OTHANH_TIN5.mp4

 Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại Kỳ họp, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Cao Biền

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...