Tập hợp đội ngũ trí thức - Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:17:44
634 lượt xem

Thực hiện kế hoạch làm việc với các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024 về công tác phối hợp tập hợp đội ngũ trí thức, chiều 19/4, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch làm việc.

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch làm việc

Chương trình làm việc nhằm nâng cao nhận thức, hành động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của Liên hiệp hội đối với phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh tập hợp và phát huy sức sáng tạo, trí tuệ của các tổ chức thành viên và đội ngũ trí thức đóng góp vào sự phát triển của đất nước, của địa phương. 

Các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào những nội dung dự thảo kế hoạch làm việc liên quan đến công tác trí thức, chính sách khuyến khích động viên trí thức có thành tích cao trong công tác, sản xuất và đời sống; tập hợp, huy động sức người đóng góp xây dựng quê hương; phối hợp tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Hà My

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...