Triển khai nhiệm vụ công tác phi Chính phủ nước ngoài

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:40:18
998 lượt xem

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Tại Việt Nam hiện có hơn  380 tổ chức phi chính phủ đang hoạt động, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội và thúc đẩy quan hệ đối ngoại nhân dân. Trong năm qua, các tổ chức này đã viện trợ gần 230 triệu USD trải đều trên hầu hết các lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường, phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài năm 2024 là tập trung tham mưu nghiên cứu, xây dựng các chính sách, các chương trình đúng với trọng tâm và cụ thể hóa một số văn bản pháp quy liên quan đến công tác phi chính phủ nước ngoài. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên ngành, các Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài với các địa phương; tăng cường công tác cập nhật, chia sẻ thông tin và cập nhật cơ sở dữ liệu về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để địa phương có thể theo dõi, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...